Op UTV spelen een groot aantal teams in diverse competities. Zowel in het voorjaar, in het najaar als in de winter is de animo voor het spelen van competitie groot. De sportieve prestaties staan voorop, maar de gezelligheid is net zo belangrijk.

Om najaarscompetitie bij onze vereniging te spelen, zijn er alleen mogelijkheden op donderdag en vrijdag overdag. Dit in verband met vele andere evenementen in deze periode.