Mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers is UTPV al jarenlang een vereniging die zeer regelmatig recreatieve en prestatieve activiteiten organiseert. De toestroom van nieuwe leden is onverminderd groot en de vereniging is financieel gezond. Om die positie ook in de toekomst te waarborgen, is het meest recente beleidsplan vastgesteld voor de periode 2017-2021.

In het plan staan onder andere de missie en visie van de vereniging verwoord, de doelstellingen en de aandachtsgebieden voor de komende jaren. Het beleidsplan is dan ook het kader waarbinnen de dagelijkse besluitvorming, activiteiten en de verdeling van middelen in de vereniging wordt vormgegeven.

Lees hier het Beleidsplan 2017-2021 dat is vastgesteld en goedgekeurd door de leden op de ALV van 6 maart 2017.

Via de e-mailnieuwsbrieven ‘Matchpoint’ en ‘Challenge’ en deze website houdt UTPV haar leden op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het beleidsplan.

Een vereniging als UTPV heeft de plicht om te beschikken over statuten. Deze zijn per notariële akte vastgelegd en vormen als het ware de grondwet van onze vereniging.

Klik hier voor de statuten die op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 18 november 2019 aan de leden zijn voorgelegd en goedgekeurd.