Bestuur

  • Kees Koedijk – voorzitter
  • Eric Brendel – penningmeester
  • Marlies de Waal – secretaris
  • Huub Kokshoorn – bestuurslid speciale projecten
  • Frank van Opstal – bestuurslid padel
  • Rick Heerdink – bestuurslid paviljoen- en voorraadbeheer
  • Maurice van Dongen – bestuurslid tennis & sponsoring/PR

Begroting 2021

De begroting voor 2021 vind je hier.

Algemene Ledenvergadering 2021

Presentatie ALV

Vragen & antwoorden

Opstalovereenkomst
In de buitengewone ALV van 1 februari a.s. is de opstalovereenkomst één van de agendapunten. Op 7 december 1981 is tussen de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken en de Vereniging een recht van erfpacht gevestigd voor een periode van 40 jaar en eindigt per 7 december 2021. Partijen hebben, mede in het kader van de eigendomsoverdracht van het park, besloten de erfpachtovereenkomst te beëindigen en onder te brengen in één nieuwe opstalovereenkomst. Je leest deze hier. De plattegrond vind je hier.

Algemene Ledenvergadering 2020

Op maandag 2 maart 2020 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Het verslag van de ALV (de notulen) is hier te lezen)

Naast het bestuur en commissies die zich bezighouden met de organisatie, de ledenadministratie en de uitvoering van een aantal praktische zaken, zijn er ook commissies die zich bezighouden met toernooien en de competities. Deze commissies, en de leden die zich daar als vrijwilliger mee bezighouden, staan onder Activiteiten.

Commissies Algemeen

Inkoop voorraad
Rick Heerdink
barbeheer@utpv..nl

Coördinatie schoonmaak
Rick Heerdink
bardienst@utpv.nl

Website
Jasper Nieuwstraten
jnieuwstraten@jn06.nl

Verlichting en barcontrole
Janus van der Meulen
janusvandermeulen@gmail.com

Ledenadministratie

Hoofd Ledenadministratie
Kiek en Wouter van den Brule
ledenadministratie@utpv.nl

Betalingen/ Incasso
Marian Raats-Verkooijen
mraats.utv@gmail.com

Distributie ledenpassen
Marijke Knitel
ledenpassen@utpv.nlCommissie Park, Materiaal en Onderhoud
Om ons tennis- en padelpark er altijd verzorgd bij te laten liggen, wordt er veel werk verricht door de Commissie Park, Materiaal en Onderhoud. Deze commissie draagt zorg voor het beheer en onderhoud van het paviljoen, het terras en de toegangspaden naar de banen.

Leden onderhoudscommissie:

Toon Goos – coördinator
goosacl@ziggo.nl


Onderhoudscommissie padelbanen
De padelbanen zijn eigendom van de Ulvenhoutse tennisvereniging. Om te garanderen dat deze banen er ook over enkele jaren nog goed bij liggen, is er een commissie die in de piekmaanden zorg draagt voor het extra onderhoud in verband met bladeren en bloesem. De commissie staat onder leiding van Gerard van Engelen en Jurian Velthuis, verder maken de volgende leden deel uit van deze commissie: Barbet Hendriks-Punt, Charlotte van Etten, Juliette Birmingham, Joyce Philippa, Lydia Kerker, Diederick Bruning, Etienne Wolfis, Robert Mensen en Ronald de Bie.