Bestuur

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering en vraagt goedkeuring voor de plannen voor het komende verenigingsjaar. De ALV 2024 staat gepland voor maandag 15 april 2024.

Dit zijn de stukken voor de komende vergadering. Die vind je op deze pagina. Voor deze pagina heb je een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord vind je in de Matchpoint van 31 maart 2024..

  • agenda ALV 2024
  • notulen ALV 2023
  • bestuursverslag 2023
  • regelement van orde 2024

Notulen ALV 2024
De notulen van de vergadering vind je op deze pagina. Voor deze pagina heb je een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord vind je in de Matchpoint van 16 mei 2024.

Commissies
Naast het bestuur en commissies die zich bezighouden met de organisatie, de ledenadministratie en de uitvoering van een aantal praktische zaken, zijn er ook commissies die zich bezighouden met toernooien en de competities. De namen van de commissies en de leden die zich hier als vrijwilliger mee bezig houden, plus de mailadressen vind je onder Activiteiten en Vragen.