Bestuur

  • Kees Koedijk – voorzitter
  • Victor Mabelis – penningmeester – penningmeester@utpv.nl
  • Vacature – secretaris – info@utpv.nl
  • Huub Kokshoorn – bestuurslid speciale projecten
  • Mark Zweegers – bestuurslid padel – padel@utpv.nl
  • Maurice van Dongen – bestuurslid tennis & sponsoring/PR – tennis@utpv.nl

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering en vraagt goedkeuring voor de plannen voor het komende verenigingsjaar. De ALV 2023 staat gepland voor maandag 27 maart 2023.

Dit zijn de stukken voor de komende vergadering:

Commissies
Naast het bestuur en commissies die zich bezighouden met de organisatie, de ledenadministratie en de uitvoering van een aantal praktische zaken, zijn er ook commissies die zich bezighouden met toernooien en de competities. De namen van de commissies en de leden die zich hier als vrijwilliger mee bezig houden, plus de mailadressen vind je onder Activiteiten en Vragen.