De UTPV clubkampioenschappen tennis voor senioren vinden in 2019 plaats van maandag 26 augustus tot en met zondag 1 september.

Categorieën en reglement

Je kunt spelen in de volgende categorieën:
– 15+ : DE, HE, DD, HD, GD (3 t/m 8)
– 45+ : DE, HE, DD, HD, GD (5 t/m 8)

Iedereen mag zich inschrijven voor maximaal 3 categorieën (waarvan 2 dubbelcategorieën), mits je niet deelneemt aan andere toernooien. Wie dat wel doet, mag slechts in één categorie deelnemen. Per persoon zijn maximaal 3 verhinderingen toegestaan. Indien je deelneemt aan drie categorieën zijn slechts 2 verhinderingen toegestaan. Verhinderingen in het finaleweekend zijn helemaal niet toegestaan. Zie ook het volledige reglement.

Vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur dan een mail naar: utvclk@gmail.com.

Toernooicommissie:

Ivo Beckers
Marcel Foppen (voorzitter)
Arno van Dam
Loes Weerkamp
Sandra van Abeelen
Angelique Swaanen