Binnen UTV heeft padel een zelfde structuur als tennis. Dit houdt in dat er voor allerlei evenementen en zaken commissies zijn en coördinatoren.

 

Commissies

Clubkampioenschappen
Toernooileiders Ursula van den Houdt en Wouter van den Brule

Open toernooien
Christine Vink
Jochen van Dijk
Mark Smit
Wouter van den Brule
Dick Lambregts
Pieter Kamps
Huub Kokshoorn

Onderhoud banen
Gerard van Engelen
Jurian Velthuis

Toss

Jacques Diepenbroek
Gert Schoonhoven

VCL padel
Frank van Opstal

Trainingszaken
Huub Kokshoorn
Frank van Opstal

Padelraad
Naast het bestuurslid padel is er een padelraad die adviseert over de uitvoering van het beleidsplan, waaronder:
• Competities en toernooien
– Interne (winter)competitie
– Clubkampioenschappen jeugd en senioren
– Open toernooien
– Jeugdactiviteiten padel
– Externe (KNLTB) competities

• Trainingen jeugd/senioren

• Tossmiddagen en -avonden (jeugd en volwassenen)

• Speciale evenementen:
– Onder andere uitwisselingen (internationaal), introducédagen
– Tennistoernooien die ook padel organiseren

• Verhuur en clinics:
– KNLTB-gerelateerde verhuur
– Particulieren (vriendengroep o.i.d)
– Bedrijven
– Scholenprojecten (basis- en middelbare scholen)

• Park- en baanreglement

• Aanleg en onderhoud padelbanen.

De padelraad komt enkele keren per jaar bij elkaar en hierin hebben zitting de afgevaardigden uit de verschillende commissies en enkele coördinatoren.