Het hele jaar door zijn er voor zowel tennis als padel competities, toernooien en andere evenementen. Om dat allemaal goed te laten verlopen, nu en in de toekomst, zijn we voortdurend op zoek naar leden die iets als vrijwilliger voor UTPV willen doen.

Heb jij zin om je in te zetten voor de club?
We zoeken nog vrijwilligers voor:

  • de jeugd activiteitencommissie
  • verschillende toernooicommissies zoals
    • voorjaarstoernooi
    • mini maxi toernooi
    • Ladies Day

Daarnaast zoeken we voor deze functies ook nog vrijwilligers:


Barbeheerder(s)

Verantwoordelijkheden:
1. Inkopen producten en artikelen voor de bar (regulier en incidenteel)
2. Onderhouden bar voor vlekkeloos verloop van reguliere bardiensten
3. Aansturen schoonmaak van het gehele paviljoen en terras.

Dagelijkse taken:
• Onderhouden en schoonmaken koffiemachines
• Controle op hygiëne in paviljoen en keuken
• Controle op schoonmaak
• Controle op algemene staat van paviljoen en bar
• Controle op producten in de bar, de koeling en de vriezers

Wekelijkse taken:
• Bestellen van producten die bijna niet meer op voorraad zijn
• Aansturen schoonmaakdiensten
• Aansturen schoonmaak in het algemeen

Incidentele/regelmatig terugkerende taken:
• Afstemming met toernooicommissies en competitieteams voor specifieke bestellingen (ruimschoots voorafgaand aan evenementen)
• Afstemming met bardienstcoördinator voor inplannen schoonmaakdiensten en voor opvolging naar barhoofden waar bar niet goed is afgesloten
• Ondersteuning bij speciale evenementen
• Coördinatie voorjaars- en najaarsschoonmaak (3 tot 4 uur met grote groep leden)

Overig:
• De gemiddelde tijdsbesteding voor 1 persoon is ongeveer 1 uur per dag. Barbeheer is een functie die door 2 tot 4 personen gedaan kan worden. Voorwaarde is dat er zeer goed samengewerkt wordt.
• De barbeheerder stemt werkzaamheden af met het bestuurslid Paviljoen- en voorraadbeheer.

Persoonlijke eigenschappen:
• Een aanpakker
• Iemand die gestructureerd te werk gaat
• Iemand die zorgzaam is
• Iemand die makkelijk communiceert
• Iemand die ‘het werk ziet’


Bardienstcoördinator(en)

Algemeen
De bardienstcoördinator is verantwoordelijk voor het plannen van bardiensten (in samenspraak met het bestuurslid Paviljoen- en voorraadbeheer) én voor het plannen van schoonmaakdiensten (in samenspraak met de verantwoordelijke barbeheerder).
Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt  de bardienstcoördinator de evenementenkalender met het schema voor te plannen bar- en schoonmaakdiensten en stelt op basis hiervan een bardienstjaarplanning op in de dienstenplanner van KNLTB.Club. Het bardienstjaar loopt van 1 maart t/m eind februari.

De bardienstcoördinator zorgt gedurende het jaar voor het correct beantwoorden van vragen van leden over de bardienst, bewaakt het bardienstbeleid, helpt bij issues en voert correcties door in de dienstenplanner van KNLTB.Club.

Takenpakket:
• Opstellen barschema op basis van de vastgestelde jaarplanning met alle events, toernooien en competities. Dit barschema bevat de namen van barhoofden, schoonmaakdiensten, bardiensten en keukendiensten.
• Indelen, communiceren en herplannen van barhoofden in barschema
• Indelen tenniscompetitie spelende leden in vooraf geplande bardiensten
• Indelen leden in vooraf door toernooi- en evenementencommissies geplande bardiensten (die zijn bevestigd met deze leden)
• Openstellen bardiensten tweede helft januari voor overige leden (voor inschrijving in periode februari-maart)
• Beantwoorden van vragen of problemen die leden hebben met de planning
• Herplannen van bardiensten als een lid (onverwacht) niet komt opdagen voor de dienst
• Afstemming met barteam (groep van leden die bijspringen als bardienst niet kan worden ingevuld)
• Communiceren met barhoofden als er onregelmatigheden zijn bij bardiensten
• Toezien op actualiteit contactgegevens van leden die barhoofden zijn en van het barteam
• Code sleutelkluisje maandelijks/tweemaandelijks aanpassen en barhoofden en andere betrokken hier per mail over informeren.

Overig:
• De functie kan door 1 of 2 personen worden uitgevoerd, mits er goede afstemming tussen beiden plaatsvindt.
• Hij/zij stemt werkzaamheden af met het bestuurslid Paviljoen- en voorraadbeheer en werkt nauw samen met de barbeheerder(s), ledenadministratie, VCL Tennis en VCL Padel en toernooicommissies
• Hij/zij checkt minimaal 2 keer per week de bardienstmail.
• Tijdsbesteding opzetten jaarplanning: 2 tot 3 dagen. Daarna ongeveer 15 tot 30 minuten per week.

Persoonlijke eigenschappen:
• Iemand die het prettig vindt om taken thuis te doen (bureau-/PC-werkzaamheden)
• Iemand die in oplossingen denkt
• Iemand die goed kan plannen (en goed is in puzzelen)
• Iemand die een slechte boodschap kan brengen.


Commissie onderhoud

Algemeen

Als lid van de Commissie onderhoud pak je taken op die bij het onderhoud en de goede staat van het paviljoen en het tennis- en padelpark behoren. Je doet werkzaamheden die afhankelijk zijn van de expertise die je hebt. De onderhoudscommissie wordt ingeschakeld bij (ver)bouw-, renovatie- en/of herstelprojecten en kleine reparaties en is bij voorkeur overdag beschikbaar.

Werkzaamheden:
• In voor- en najaar schoonmaak van paviljoen en park
• Meewerken in projecten (1 tot 5 dagen per jaar)
• Kleine onderhoudsactiviteiten

Overig:
• De commissie onderhoud werkt samen met 1 voorman.
• Het team stemt werkzaamheden af met het bestuurslid Paviljoen- en voorraadbeheer.
• De tijdsbesteding is afhankelijk van voorkomende werkzaamheden (een halve dag per 2 maanden)

Profielschets:
• Iemand die doorpakt
• Iemand die door de week tijd heeft om af en toe een (reparatie)klusje te doen
• Iemand die ‘iets met zijn handen kan’
• Iemand die affiniteit heeft met huis- en tuinonderhoud en handig is met onderhoudsgereedschappen, elektronica en ICT.