UTV heeft ruim 180 jeugdleden. Speciaal voor hen is een jeugdbeleidsplan opgesteld. Het richt zich op de recreatieve en technische aspecten van de tennissende jeugd. Van groot tot klein. Van getalenteerd tot enthousiast. We willen daarmee de spelkwaliteit van de kinderen verhogen, de kinderen stimuleren veel (vrij) te spelen, deel te nemen aan verschillende activiteiten en zich thuis te voelen bij onze vereniging.