In het Reglement van orde van UTPV staan afspraken, regels en richtlijnen met betrekking tot het speelrecht, het gebruik van de banen en het afhangen. Ook de parkregels maken hier deel van uit. Het Reglement van Orde dat je aantreft op deze website is onlangs aangepast en geactualiseerd en zal tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 18 november 2019 aan de leden worden voorgelegd voor definitieve goedkeuring.

 

Speelrecht

 • Alle leden die over een volledig lidmaatschap beschikken, hebben te allen tijde speelrecht met inachtneming van het afhangreglement en het baanbezettingschema.
 • Een uitzondering geldt voor de geclaimde baanuren voor activiteiten volgens de verenigingskalender en het door het bestuur vastgestelde baanbezettingsschema. Banen die op het afhangbord zijn geblokkeerd voor activiteiten als training, competitie, toernooi, onderhoud of toss, mogen niet worden gebruikt om vrij op te spelen.
 • Elk lid mag naar een geldige ledenpas en/of introducépas vragen indien er niet of ondeugdelijk is afgehangen.
 • Elk lid heeft het recht een persoon die niet heeft afgehangen vriendelijk te verzoeken dit alsnog te doen of de baan te verlaten.
 • Het is voor leden die trainen (personen die les hebben in winterperiode bij de tennisschool), maar (nog) geen lid van de vereniging zijn, niet toegestaan om buiten de trainingsuren gebruik te maken van de tennisbanen, tenzij zij door leden geïntroduceerd worden volgens de normale procedure.

 

Gebruik van de banen

 • De banen mogen alleen betreden worden met deugdelijke tennis- of padelschoenen.
 • Het is niet toegestaan over het net te springen of daarop te leunen of te zitten, ook niet op de padelbanen.
 • Voor het verlaten van de baan dient deze door de spelers te worden geveegd, ook bij vochtig weer.
 • Het betreden, bespelen en verlaten van de baan dient te geschieden op een wijze waarop gebruikers van aangrenzende banen zo weinig mogelijk hinder ondervinden.
 • De baan dient onmiddellijk te worden verlaten indien er onderhoud moet worden uitgevoerd.
 • Op alle tennis- en padelbanen is er LED-verlichting. In het paviljoen bevindt zich naast het digitale afhangbord een kastje met drukknoppen om de verlichting in te schakelen voor de volgende baangroepen: baan 1, 2 en 3, voor baan 4 en 5, voor baan 6 en 7, en voor padelbaan 1 en 2. Voor padelbaan 3 en 4 bevindt zich naast de baan een kast om de verlichting in te schakelen. Als je de baan verlaat en er verzekerd van bent dat er verder niemand meer op de baan is (of heeft afgehangen om er te gaan spelen) word je verzocht de verlichting uit te schakelen. De verlichting schakelt automatisch ’s avonds om 23.00 uur uit.

 

Afhangen

 • Het digitaal afhangbord reserveert banen door de ledenpasjes te registreren en toe te kennen aan de eerst vrijkomende baan. Wanneer een pas eenmaal aan een baan is gekoppeld, kan niet nogmaals met de pas worden afgehangen. Dit is pas weer mogelijk als de speeltijd voorbij is.
 • Per baan kan met minimaal 2 en maximaal 4 spelerspasjes worden afgehangen.
 • De aanvangstijd en de speelbaan worden door het digitaal afhangbord bepaald op basis van de eerst vrijkomende baan. Je kunt ook zelf een baan selecteren door in het touchscreenmenu ‘alle banen’ te selecteren. Dan is het ook mogelijk een baan op een later tijdstip te kiezen.
 • Indien je een enkelspel wilt spelen dien je met twee ledenpasjes af te hangen. De speelduur is dan 30 minuten (inclusief het vegen van de baan). Indien je een dubbelspel wilt spelen, dien je met 4 ledenpassen af te hangen. De speelduur is 45 minuten (inclusief het vegen van de baan).
 • Het is niet toegestaan om bij dubbelspel de pasjes in twee afzonderlijke tijdblokken af te hangen (twee pasjes voor 30 minuten en daarna nog eens twee pasjes voor 30 minuten). Ieder lid heeft het recht op speeltijd volgens de tijdsregels van enkel- en dubbelspel. Wie deze regels overtreedt kan hierop door andere leden worden aangesproken en zal direct het afhangen moeten corrigeren op het afhangbord door de gereserveerde baan/tijd te wissen en opnieuw met vier pasjes op één baan af te hangen.
 • Met ingang van 1 april 2016 hanteert onze vereniging sancties tegen leden die niet op de juiste wijze afhangen op een tennis- of padelbaan. Welke sancties dat zijn lees je in Procedure afhangen UTPV.

 

Overige parkregels

 • Fietsen mogen uitsluitend worden geplaatst in de daartoe bestemde ruimte. Fietsen mogen niet op of voor de toegangsweg naar het tennis- en padelpark en de aan de linkerzijde gelegen woningen (toegang bewoners, brandweer e.d.) worden geplaatst.
 • De privacy van de bewoners van de in het vorige punt genoemde woningen dient in acht te worden genomen.
 • Ouders en begeleiders zien er toe dat op het park aanwezige, niet-tennis of padel spelende kinderen geen overlast bezorgen.
 • Loslopende honden zijn op het park niet toegestaan.
 • De verlichting mag tot uiterlijk 23.00 uur aanblijven, behalve tijdens toernooien, competities en door de vereniging georganiseerde evenementen.
 • Het tennis- en padelpark is omgeven door een hek (om ongewenste bezoekers te weren en vandalisme tegen te gaan). Je krijgt toegang tot het park door het ledenpasje voor de kaartlezer bij de ingang te houden. Hierdoor opent en sluit het hek zich automatisch.
 • Het is niet toegestaan de toegangsdeur van het paviljoen open te laten staan. Zeker niet nadat iedereen het park heeft verlaten.
 • In het paviljoen en op de terrassen mag NIET worden gerookt.