UTPV is een bloeiende vereniging voor tennis en padel met ruim 1.200 actieve leden. Wil je ook lid worden? Dat kan. Lees dan goed de aanwijzingen onder het kopje ‘Lid worden’ (even verder scrollen).

Soorten lidmaatschap

(Aankomend) senioren
Leden die in het verenigingsjaar 18 jaar of ouder worden bestempeld als aankomend senioren. Voor de leden die in het verenigingsjaar 21 jaar of ouder worden, wordt een volledige contributie gerekend.

Junioren
Leden die in het verenigingsjaar 9 jaar worden en nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt. Meerdere juniorleden uit hetzelfde gezin genieten een korting op het lidmaatschap.

Mioren
Leden van de jongste categorie die in het verenigingsjaar nog geen 9 jaar worden.

Niet-spelende leden
Leden die in een bepaald seizoen – dus tijdelijk – door omstandigheden niet kunnen spelen, maar wel lid willen blijven. Omstandigheden zijn bijvoorbeeld zwangerschap, langdurig ziek of geblesseerd, of langdurig verblijf in het buitenland. Een niet-spelend lidmaatschap geldt voor een aaneensluitende periode van tenminste 6 maanden.

Contributiebedragen per 1 januari 2024:
– Senioren € 155,-
– Aankomend senioren € 93,-
– Junioren per gezin 1e junior: € 59,-
– 2e junior: € 48,-
– 3e junior: € 34,-
– Mioren € 34,-
– Niet-spelende leden € 20,-

Het (eenmalige) inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt voor:
– Senioren € 20,-
– Junioren/mioren € 10,-

De verschuldigde contributie kan alleen via automatische incasso worden voldaan.


Statiegeld / verplichte bar- of corvee dienst

  • Reguliere Seniorleden (zij die in het seizoen 21 jaar of ouder worden en nog niet de 70 jarige leeftijd bereikt hebben) hebben de verplichting tot het 1x in het seizoen draaien van een bardienst of schoonmaakdienst. 
  • Hiervoor wordt er een bedrag van 50 euro statiegeld tegelijk met de contributie in rekening gebracht.
  • Dat bedrag wordt teruggestort nadat de bardienst of schoonmaakdienst is vervuld.
  • Geregistreerde vrijwilligers zijn vrijgesteld van deze verplichting. Zij krijgen het statiegeld meteen verrekend bij het innen van de contributie aan de start van het verenigingsjaar.


Automatische incasso
De verschuldigde contributie kan alléén via automatische incasso worden voldaan!


Lid worden
Om lid te worden, moet je deze 2 stappen volgen:

1. Vul het on-line inschrijfformulier in op KNLTB.club via deze link.

2. Stuur een e-mail naar de ledenadministratie: ledenadministratie@utpv.nl met in de bijlage een recente profielfoto (bijvoorbeeld een pasfoto). Vermeld daarbij duidelijk je volledige naam. De ledenadministratie zal jouw inschrijving binnen enkele dagen verwerken en de factuur naar jou emailen.

Het UTVP-ledenpasje ontvang je zodra de automatische incasso is verwerkt in het KNLTB.club-systeem.

Nieuwe leden in de periode tussen januari en juni betalen het volledige lidmaatschap, inclusief statiegeld voor een bardienst (voor seniorleden tussen 21 en 70 jaar) én eenmalige inschrijfkosten. In juli en augustus worden geen nieuwe leden verwerkt.

Vanaf september betalen nieuwe leden alleen nog voor de resterende maanden lidmaatschapskosten (inclusief de maand waarin zij lid worden) naast de eenmalige inschrijfkosten.


Wachtlijst
UTPV heeft sinds 2019 een doorlopende wachtlijst voor volwassenen (21+) die zich als nieuw lid aanmelden (en waarvan geen gezinslid wonende op hetzelfde adres al regulier UTPV lid is). Om de wachttijden niet te lang op te laten lopen:

  • is sinds 2022 het zogenaamde ‘instroomlidmaatschap’ (met beperking speeltijd op padelbanen) aan de langst wachtenden aangeboden.
  • hebben aanmeldingen ontvangen in de periode tot eind augustus 2023 dit lidmaatschap aangeboden gekregen.
  • krijgen vanaf maart 2024 ook gezinsleden, wonende op hetzelfde adres als UTPV leden met een regulier lidmaatschap, het zgn ‘instroomlidmaatschap’ aangeboden.
  • kan, afhankelijk van de voortgang van de uitbreiding padelbanen gedurende 2024 (voor een deel van de resterende wachtenden) instroom plaatsvinden in de loop van 2024 onder dezelfde voorwaarden.


Wijzigingen doorgeven
Wijzigingen van telefoonnummer of e-mailadres kun je zelf doorvoeren in de KNLTB ClubApp. App nog niet gedownload? Lees dan dit artikel op onze website. Adreswijzigingen graag doorgeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@utpv.nl. Hier kan je ook een recente profielfoto naartoe mailen als je de oude foto op je KNLTB-pasje wilt vervangen.


Opzeggen lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap dien je op te zeggen vóór 1 november, twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar door een mail te sturen naar onze ledenadministratie: ledenadministratie@utpv.nl.

De opzegging is pas definitief, als een bericht hierover door de ledenadministratie is ontvangen en bevestigd. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.


Meer weten?
Heb je vragen over het lidmaatschap? Stel je vraag dan per e-mail aan de ledenadministratie: ledenadministratie@utpv.nl