UTPV is een bloeiende vereniging voor tennis en padel met ruim 1.000 actieve leden. Wil je ook lid worden? Dat kan. Lees dan goed de aanwijzingen onder het kopje ‘Lid worden’ (even verder scrollen).

Soorten lidmaatschap

(Aankomend) senioren
Leden die in het verenigingsjaar 18 jaar of ouder worden bestempeld als aankomend senioren. Voor de leden die in het verenigingsjaar 20 jaar of ouder worden, wordt een volledige contributie gerekend.

Junioren
Leden die in het verenigingsjaar 9 jaar worden en nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt. Meerdere juniorleden uit hetzelfde gezin genieten een korting op het lidmaatschap.

Mioren
Leden van de jongste categorie die in het verenigingsjaar nog geen 9 jaar worden.

Niet-spelende leden
Leden die in een bepaald seizoen – dus tijdelijk – door omstandigheden niet kunnen spelen, maar wel lid willen blijven. Omstandigheden zijn bijvoorbeeld zwangerschap, langdurig ziek of geblesseerd, of langdurig verblijf in het buitenland. Een niet-spelend lidmaatschap geldt voor een aaneensluitende periode van tenminste 6 maanden.

Contributiebedragen per 1 januari 2021:
– Senioren € 140,-
– Aankomend senioren € 93,-
– Junioren per gezin 1e junior: € 59,-
– 2e junior: € 48,-
– 3e junior: € 34,-
– Mioren € 34,-
– Niet-spelende leden € 20,-

Het (eenmalige) inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt voor:
– Senioren € 20,-
– Junioren/mioren € 10,-

De verschuldigde contributie kan alleen via automatische incasso worden voldaan.

Verder wordt er een bedrag van 50 euro statiegeld in rekening gebracht. Dat bedrag wordt direct teruggestort nadat een bardienst of schoonmaakdienst is vervuld.

 

Automatische incasso
De verschuldigde contributie kan alléén via automatische incasso worden voldaan!

 

Lid worden
Om lid te worden, moet je deze 3 stappen volgen:

1. Vul het on-line inschrijfformulier in op KNLTB.club via deze link.

2. Stuur een e-mail naar de ledenadministratie: ledenadministratie@utpv.nl met in de bijlage een recente profielfoto (bijvoorbeeld een pasfoto). Vermeld daarbij duidelijk je volledige naam. De ledenadministratie zal jouw inschrijving binnen enkele dagen verwerken en de factuur naar jou emailen.

3. Volg de betaalinstructie voor automatische incasso in de factuur die je per e-mail ontvangt.

Het KNLTB-pasje ontvang je zodra de automatische incasso is verwerkt in het KNLTB.club-systeem.

Nieuwe leden in de periode tussen januari en juni betalen het volledige lidmaatschap, inclusief statiegeld voor een bardienst (voor seniorleden tussen 18 en 70 jaar) én eenmalige inschrijfkosten. In juli en augustus worden geen nieuwe leden verwerkt.

Vanaf september betalen leden alleen nog voor de resterende maanden lidmaatschapskosten (inclusief de maand waarin zij lid worden) en eenmalige inschrijfkosten.


Wachtlijst
UTPV heeft sinds 2019 een doorlopende wachtlijst voor volwassenen (21+) die zich als nieuw lid aanmelden (en waarvan geen gezinslid wonende op hetzelfde adres al UTPV lid is). Om de wachttijden niet te lang op te laten lopen zullen in 2022 verdere maatregelen genomen worden. Daarvan zijn de volgende inmiddels bevestigd:

Aanmeldingen t/m eind december 2021 krijgen een regulier lidmaatschap per 1/1’23 aangeboden. Tot die tijd doen we het als volgt:
  • Aanmeldingen ontvangen in de periode mei-oktober 2021 nemen deel aan een pilot waarbij zij per 1 februari 2022 een tijdelijk ‘instroomlidmaatschap’ (met beperking speeltijd op padelbanen) aangeboden hebben gekregen.
  • Aanmeldingen ontvangen in de periode vanaf oktober 2021 stromen in 2022 in, afhankelijk van het succes van de pilot ‘instroomlidmaatschap’. Dit evalueren we in de loop van 2e kwartaal 2022.

Wijzigingen doorgeven
Wijzigingen van telefoonnummer of e-mailadres kun je zelf doorvoeren in de KNLTB ClubApp. App nog niet gedownload? Lees dan dit artikel op onze website. Adreswijzigingen graag doorgeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@utpv.nl. Hier kan je ook een recente profielfoto naartoe mailen als je de oude foto op je KNLTB-pasje wilt vervangen.


Opzeggen lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap kun je opzeggen vóór 1 november, twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar door een mail te sturen naar onze ledenadministratie: ledenadministratie@utpv.nl.

De opzegging is pas definitief, als een bericht hierover door de ledenadministratie is ontvangen en bevestigd. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.


Meer weten?
Heb je vragen over het lidmaatschap? Stel je vraag dan per e-mail aan de ledenadministratie: ledenadministratie@utpv.nl