’t Voorjaarstoernooi = Back!

Met een groot aantal deelnemers is afgelopen zaterdag 4 maart, na 3 jaar afwezigheid, het voorjaarstoernooi gehouden. Met 45 koppels bij padel en 35 koppels bij het tennis was het toernooi een groot succes! Om half 10 stonden de eerste deelnemers te popelen om de baan op te gaan. Gelukkig waren de weergoden ons goed…

Algemene Leden Vergadering 27 maart

Op maandag 27 maart 2023 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats om 20.00 uur in ons paviljoen. De volgende punten staan op de agenda. Opening en mededelingen Notulen ALV 11 april 2022 (stemming) Bestuursverslag 2022  Financieel jaarverslag 2022 – op te vragen bij de penningmeester (penningmeester@utpv.nl) Kascommissie (stemming) Begroting 2023 (stemming) Driejaarlijkse contributieverhoging Bestuurssamenstelling…

Onderhoud tennisbanen en veeginstructie

Omdat er regelmatig verwarring blijkt over het al dan niet vegen wanneer de banen vochtig zijn, hierbij het dringende advies om de banen ALTIJD te vegen en in de lengterichting. Ondertussen is er – zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief en in de informatieposters – intensief overleg met Tennisbouw, de KNLTB en onze groundsman. We…

Tennis & Padelnight 1 april 2023

De Padelnight is inmiddels een begrip bij UTPV. In 2022 is de Padelnight al een keer eerder uitgebreid met een Tennisnight. Dat werd door de tennissende deelnemers zeer gewaardeerd Met ingang van 2023 wordt het daarom de UTPV Tennis & Padelnight. Een laagdrempelig en gezellig toernooi voor alle UTPV-ers, maar niet alleen: je kunt je…